Петиция, но със цел: Градски транспорт и през нощта

За какво е петицията

Крайно време е в София да има нощен транспорт. Всички искаме да можем да се прибираме по всяко време на денонощието с градски транспорт.

Предложението, което отправяме е следното:

– Да се въведе схема на движение на градския транспорт в София в часовете след приключване на нормалния (към момента) график;
– Да се обхванат всички зони на столицата, най-вече достъпа до отдалечени квартали и до точките на интерес – (център, гара, автогара, аерогара);
– Да се предложи подходяща ценова рамка за нощните превозни маршрути, както и компенсация на служителите на градския транспорт, обслужващи тези линии;

Какво ще помогне това?

– Бърз и евтин транспорт в Столицата през нощта;
– Още една крачка към превръщането на София в модерен европейски център;
– Осигуряване на достъп до летището и гарата на всички гости на София през цялото денонощие.
– Насърчаване младите хора да гледат на обществения транспорт като на приемлива възможност в живота;
– Допълнителни средства в бюджета на ‘Столична компания за градски транспорт’, които да може да реинвестира в подобряване на обслужването и на автомобилния парк.

Ако и вие искате това да се случи, най-малкото можете да подпишете петицията.