Buy, buy Sofia

Вчера беше последния ни ден в София (който дошъл на пиенето – дошъл, който не е – да е) от днес вече сме граждани на Велико Търново. Последни моменти с хамалите в почти опразнения апартамент и wireless-а на комшиите.