Дайте ми една разумна причина за какво са ви моите данни

До депутатите и тарикатите, мевератите и дансатите

Господа,

Дайте ми една разумна причина за какво са ви моите лични данни. За какво ви е да знаете с кого съм си говорил по телефона през изминалата една година, с кого съм си комуникирал електронно през изминалата една година, какви IP адреси съм използвал, какви пръстови отпечатъци имам или какво е ДНК-то ми?

Неразбиращ