Отмениха наредба 40, но …

Добрата новина дойде днес от ПДИ.

Отменена е наредба 40, която от догодина трябваше да въведе в нашето законодателство директивата за събиране и съхранение на данни за електронната комуникация на всички използващи телекомуникационни услуги и Интернет.

Новината, обаче не трябва да ви радва много, защото данните ще се събират по силата на Директивата. Може да се регулира начина на събирането им  и начина на използването им, което с един добър защитен механизъм, може да бъде полезен и на службите, които имат нужда от данните и да запази правата на хората и на потребителите, което да стане с новата наредба, която ще се изготви.