Мън, мън – аз в Парламента

Комитата ме е снимал, като си мънкам в Парламента, където бях по покана на ЕНП, за да разкажа за протеста „Свобода, а не страх“ и за идеите на „Електронна граница“.