Eдна благородна кауза

Един млад и амбициозен лекар се опитва да превърне шокова зала в МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ в най-добрата не само на Балканите, но и в Европа. Но както обикновено се получава, освен амбиция, са необходими и пари. Осигурени са средствата за ремонта на новата шокова зала, но сега се търсят спонсори за закупуване на оборудването. Според д-р Пламен Нейчев са необходими около 500 000 лева, за да може България да има една добра шокова зала, която да поема спешните нужди на пациентите.

Всеки един от нас по един или друг повод е прибягвал до услугите на „Пирогов“ и в тези моменти ни се е искало освен да попаднем в ръцете на най-добрите лекари, да могат те да ни помогнат и с най-добрата апаратура.

От нас зависи.

За повече подробности, относно инициативата: д-р Пламен Нейчев 0887 42 77 17