Java

След като преди няколко години за първи път се докоснах до Java, сега за първи път опитах и кафето Java (WIB 1)
JHava

Вкусът му е чудесен и се сервира вече в сладкарници „Неделя“, можете да го опитате там.