Много ми е зле

Голям ли съм некадърник, че никой не иска да ме наеме на работа? А като нямаш пари – нямаш и живот, нямаш и мечти, нямаш и свобода …