Чух, че има проект за построяване на паметник на Б.Б. нa мястото на Руски паметник

Чух, че има проект за построяване на паметник на ББ на мястото на Руски паметник. Чудесна идея, която подкрепам напълно!

 

Време беше!