Ще пазаруваме с мобилния телефон (СЕП България)

Айде малко информация за компанията в която работя :

СЕП стана първият банков оператор на публични електронни услуги в България, който получи лиценз от Българската Народна Банка за системен оператор на платежна система, работеща с електронен платежен инструмент “мобилно разплащане”. След успеха на мобилното плащане в Япония и САЩ, България е третата страна в Европейския съюз, която чрез СЕП ще превърне мобилния телефон от средство за комуникации в защитен електронен терминал.Потребители на услугите ще бъдат, както българският бизнес, така и всяко физическо лице, което желае да ползва по-сигурни, модерни, спестяващи време и допълнителни усилия електронни услуги. При използването на електронните услуги е гарантирано по-високо ниво на сигурност основаващо се на използване на ново поколение „смарт” чип карти с личен електронен подпис и ПИН код, съвместими с всеки GSM телефон.

Потребителят управлява своите електронни операции с помощта на софтуерно приложение за „мобилен портфейл” записано в защитен сектор на чип картата. Обмена на цялата информация между чипа в телефона на потребителя и банковите сървъри е изцяло криптиран и защитен с електронен подпис от опити на 3-ти лица за четене и промяна.

Допълнително предимство е, че в телефона не се пази каквото и да е финансова информация.


СЕП, като оператор на новата услуга ЕПИ «мобилно плащане», не оперира с парите на клиентите, които както и досега остават в банковите им сметки. СЕП предлага защитения канал и инфраструктурата, които са проводник, през които ще минава информацията за плащания и сметки. Банковият сектор ще запази ключовата си роля на доставчик на финансови услуги, при осъществяването на разплащания чрез мобилни телефони, и включва мобилните оператори като доставчици на телекомуникационните услуги от ново поколение. Услугите на СЕП ще позволят на потребителите да разполагат по всяко време с парите си, без ограничения във времето и мястото.


Услугите на СЕП

 

  • Електронен платежен инструмент „Мобилно плащане”:

  • Мобилно плащане в магазин (чрез потвърждение с ПИН код);
  • Мобилно плащане при Интернет търговци с възможност за предварителна защитена идентификация на участниците в плащането;
  • Мобилно плащане на електронни месечни сметки и фактури;
  • Мобилни преводи на пари между физически лица.
  • Електронно портмоне (плащане на сметки за малки суми, без въвеждане на ПИН код за изключително бързина)
  • Електронно представяне на фактура (получаване на е-известие и е-фактури за комунални услуги, като алтернатива на обмена на информация за финансови задължение чрез хартиени фактури)
  • Защитена идентификация с електронен подпис чрез мобилни пароли: (еднократни и многократни пароли за достъп до Интернет и корпоративни системи).

Основни партньори в СЕП са: «Сирма груп» АД – водеща българска група от технологични компании и «Адванс Екуити Холдинг» – първият български фонд за дялово инвестиране, управляван от финансовата група «Карол».