Блога ми на 5 години.

На 3 август 2004 година е първата публикация в този блог. Така, че мога да смятам, че този блог навършва 5 години, макар и в началото да беше на purplerain.org, a след това на spisanie.cc.

Да му е честито и да се пълни със съдържание. Ще трябва май и да му подаря още хардуер :)

Като махмем шегата настрана, този блог постигна много неща:

– Алармира за проблеми с крепоста “Сердика” и получи отговор от самия министър с бялата брада;
– Бори се за цифровите ни права и успя да постигне няколко победи и у нас и в Европа;
– Организира 3-4 протеста;
– Бойкотира продуктите на Белла, заради убитата мечка;
– Успя да зароди движение, което в последствие се пребори за денонощен транспорт в София;
– Успя да предотврати голямо изтичане на лични данни;
– Успя да накара доста хора да си променат мнението за цифровите им права
– Успя да навие собственика си да се кандидатира за евро-парламента и за народното събрание
– Беше даван по телевизията и четен по радиото:))
– и какво ли още не…

Дано да доживее още поне 5!

Програма на правителството за ИТ

Радвам се, че съм сред първите научили за новата ИТ политика на следващото правителство, разбира се, това е само част от нея:

1. Разкриване на нови центрове за проучвания, анализ и внедряване на нови технологии. Тези центрове, трябва да бъдат извън университетите (извън МОН), спонсорирани от държавата и бизнеса и с активно участие на университетите, бизнеса, училищата и Европейски подобни инициативи.

2. Даване на приоритет на бизнеса в сферата на ИТ за сметка на губещи и не работещи отрасли като земеделието. България не е земеделска държава, ИТ индустрията печели в пъти повече от земеделието и селското стопанство и това се оценява.

2.1 Приоритетите се изместват, но не за сметка на другите отрасли, нито за сметка на намаляване на финансирането и субсидиите за тях, за да бъдат конкурентно-способни.

3. Стимулиране на собствени разработки, идеи и технологии за сметка на извършване на услуги и на краткосрочни икономически ползи.

3.1 Държавата подпомага компании, екипи и консорциуми, които правят продукти и инвестират в тях, чрез създаване на национален иновационен фонд “Направено в България”, чийто средства влизат от националния бюджет и от европейки програми, както и от компаниите участнички. Този фонд е различен от вече съществуващия такъв и е насочен само към сферата на ИТ, но работи заедно с ИАНМСП.

3.2 Реформират се сега съществуващите ИТ клъстери, така, че да отговарят на новата политика на Правителството и за намиране на обща рамка за работа с новите центрове за проучвания в т.1

4. Оборудване на Държавната администрация и други държавни органи със софтуер, разработен и поддържан в България, създаден по програмата “Направено в България” и с помощта на центровете за проучване в точка 1.

5. Преминаване изцяло на електронен формат на фактури, документи и комуникации между отделните ведомства, бизнеса и отделните граждани, с цел по-ясна, бърза и прозрачна работа на тези органи. Прилагането на отворени стандарти за Администрацията вътре и вън от нея се подразбира.

6. Намаляване на данъчната тежест до 3% за първите 5 години от развитието на всеки ИТ бизнес или консорциум, който работи на територията на страната. Поемане на данъчните задължения на всеки ИТ специалист (по кодови таблици) за първите 5 години на кариерата му, ако той:
– участва в център за проучване, внедряване и анализ на нови технологии
– е част от компания или консорциум по програмата “Произведено в България”

7. Държавата стимулира чуждестранните инвестиции и ‘know-how’, навлизащи в страната в сферата на ИТ със серия мерки в зависимост към каква сфера са насочени те. Дали към извършване на услуги – аутсорсинг, маркетинг, управление на проекти и други за чужди компании или за разработка на продукти в България, които имат местно приложение.

Общи
8. Отчисляване от годишните данъчни задължения на работещ член на семейството на сумата за покупката на компютърна техника (по определени спецификации и максимални лимити).

9. Държавата съдейства за осигуряване на широколентов интернет-достъп до по-голяма част от страната.


Има доста промени по частта за информационно общество, за създаване на консултативни съвети по определени проблеми с участието на НПО, експерти и бизнеса към ресорния министър и мерки за прозрачност.