Сравнение между бази данни

Много интересен документ ми попадна , благодарение на блога cleverdevelopers. Той представлява сравнение на много показатели на следните бази данни:
– Firebird 1.5.2