Пишете на омбудсмана

Аз като гражданин не искам да дам от моя джоб 1140 лева за Windows. Считам, че държавата в лицето на МДААР и на Никoлай Василев се опитва да ме излъже и по закона за Омбудсмана, аз имам прави на Жалба, Вие също. Чл. 19. (1) Омбудсманът: 1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения…