Нова книга

Най-новата книга на издателство „Регрес“ излезе днес на пазара. Ето и корицата, която е дело на българка: От днес до края на годината тя се изпраща безплатно, ако изпратите празен плик с добри пожелания на следния адрес: София 1000, ул. Аксаков 1 След този срок цената ще е 1146 лева (без ДДС)

Пишете на омбудсмана

Аз като гражданин не искам да дам от моя джоб 1140 лева за Windows. Считам, че държавата в лицето на МДААР и на Никoлай Василев се опитва да ме излъже и по закона за Омбудсмана, аз имам прави на Жалба, Вие също. Чл. 19. (1) Омбудсманът: 1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения…

934 лева за шкаф, 1146 лева за софтуер

Такава е цената за държавния ни апарат. На тези цени бяха спечелени търговете за доставка на шкафове и Windows за държавната администрация. Ако се чудите кои ще плаща за тези пределно високи цени, да знаете, че това сте вие, да и ти които сега четеш това. Това е абсурдно. Срам ме е, че ме управляват…