Какво е Интернет и каква е разликата му с интернет

В общия смисъл, интернет (с малко и) е компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи.

Интернет е съкращение от интер-нетуърк, или буквално преведено на български — междумрежа. Като съществително собствено име, Интернетът е обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които те предлагат на потребителите), която използва протоколния стек (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP/IP. Така че, най-големият интернет е просто наричан Интернет.

Процесът на свързване на мрежи по този начин е известен като internetworking.

Какво е Уеб 2.0

Уеб 2.0 се появява като понятие през 2003 година, измислено и популяризирано от Тим О’Райли. Година по-късно се провежда и първата конференция в която се обсъждат проблеми и решения свързани с това понятие.

Уеб 2.0 са второ поколение от уеб-базирани общества и предоставени услуги, като социални мрежи, уикита и много други, на чиято поява ставаме свидетели всеки ден.

„Основната им характеристика е комуникацията и сътрудничеството между потребителите за създаване на услугата или сайта“
Това не значи че технически във WWW се налагат нови спецификации и технически изисквания, а че се променя начина на използване на Уеб, като цяло. Затова, не можем да говорим за WWW 2.0, а само за Web 2.0