Как да използваме N95 като модем, посредством bluetooth

1. Трябва да имате инсталирана следната малка програмка wvdial, която я има в повечето дистрибуции. 2. Трябва да имате активиран bluetooth и на компютъра и на телефона. 3. Въведете следното в /etc/bluetooth/rfcomm.conf rfcomm0 { bind yes; device mac адреса на телефона; channel 0; } 4. Въведете следното в /etc/wvdial.con [Modem0] Modem = /dev/rfcomm0 Baud =…