vTiger, WordPress и Imap акаунт през SOAP.

Последната ми задача беше да интегрирам в едно приложение WordPress инсталация, vTiger – система за работа с клиенти и един IMAP акаунт, на който идва информация от четвърто уеб приложение. Докато се чудех как да направя, така, че в последствие да ми е най-лесно, реших да приложа ето такава схема: Оказа се, че vTiger, която…