За Вълкът

За пореден път се убеждавам в онази поговорка за Вълка и врата му. Наистина е по добре ако искаш нещо да стане както трябва да разчиташ на себе си и на хората на които безрезервно можеш да разчиташ(като личности).