Подписка за детските градини

Ако сте съгласни с петицията, породена от проблемите на записването в детските градини в София, намираща се тук, подпишете се.