• За да си комуникираме електронно с държавата, трябва да си плащаме.

  Въпреки всички изказвания за това, колко е желателно гражданите да се научат да работят електронно с правителството и с държавните стуктури, все още има една неопреодолима пречка – парите.

  Едва ли има друга държава в света, която за да си комуникираш легално с нея, трябва да разполагаш поне с 1000 лева.

  За какво става дума?
  Нека да погледем изискванията за е-документите, които могат да бъдат подадени към кое да е министерство. Вземаме за пример Министерство на Транспорта. На страницата му, четем следното:

  Услугата използва само валидни електронни документи. Към момента валидни за МТ електронни документи са документи със следните характеристики:
  Документите са в един от следните формати:
  PDF (Adobe Acrobat v6.0)
  DOC (MS Word минимална XP или 2003)
  XLS (MS Excel минимална версия XP)

  Програмите, който генерират такъв тип документи, които са ЕДИНСТВЕНИТЕ, които се приемат от всички министерства се генерират/ създават от определени програмни продукти, чиято цена е именно около 1000 лева, която включва Операционна система Microsoft Windows – минимум версия XP и Майкрософт Офис (или Adobe Acrobat).
  От тези данни, можем да направим извода, че ако нямаш 1000 лева, не може да използваш правото си, да комуникираш електронно с държавата. Ако пък ти се налага да подадеш Жалба, се налага да станеш “пират”, за да изпълниш изискванията на Министерствата за валидни документи или да извадиш 1000 лева.

  Такива изисквания има и на сайтовете на почти всички Министерства и агенции, което навява идеята, че това е заповед на Министерски съвет, което задължение да направи тези изисквания се вменява от Закона за електронния документ и електронния подпис (Член 13, ал.3)

  Най-често подаваните документи електронно се очаква да бъдат, следните, определени от Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите:

  • Жалба
  • Молба
  • Сигнал
  • Предложение
  • Писма по подавани жалби, молби и др.

  Какви са предимствата на е-общуването
  Възможността за електронна комуникация е чудесна. Представете си, че човек от Варна иска да подаде жалба, за това, че Министерството на Културата, нампрмер, не си е свършило работата и от това бездействие се е затрил паметник на Културата. За да направи това, трябва да дойде до София и да го внесе лично.
  От Е-платформата на министерствата се очаква да се спести това разкарване, като се дава лесна и общодостъпна възможност това да стане он-лайн, лесно и за секунди. Да, но още не е така.

  Защо се налага да плащаме за да използваме услугите на е-правителството, когато те трябва да бъдат безплатни и общодостъпни за всеки български гражданин.

  P.S. Генерирания PDF от OpenOffice НЕ отговаря на изискванията за версия. Adobe Acrobat 6.0 генерира версия PDF 1.5, a OpenOffice – PDF 1.4