OpenProj

когато стане дума за управление на проекти всеки знае, че съществува MS Project, но не знае, че има алтернатива, която първо, ще му излезе по-евтина и второ ще позволи на всички да могат да работят с този план, независимо каква друга програма използват или под каква операционна система са. Нека да не мислим за условности и да работим със софтуера така, че да можем по всяко време и от всякъде да го използваме.

openProj е софтуер за управление на проекти, който работи под всякакви операционни системи и е безплатен за изполване и модификация.

Той разполага със следните възможности:

– График на задачите, изпълнителите им и сроковете за всеки един от проектите

op1.jpg

– Проследяване на целия процес на проекта като разклонение на задачите (коя след коя следва и кой трябва да я върши)

op2.jpg

– Ресурси – кой какво върши, от кога до кога, каква е цената му и данни за него

op3.jpg

– статистики за проекта по различни показатели

op4.jpg

Съвместимостта на този продукт с други подобни и с най-разпостранения MS Project дава още едно предимство освен цената от нула лева за предобиването му. Можете свободно и професионално да управлявате проекти с различна структура и в различни сфери на бизнеса, като настройките на OpenProj позволяват това.

Ако искате да си го изтеглите или да научите повече информация за него, кликнете на тази препратка