Достъпност (А11y)

Този сайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 21 (WCAG 2.1), като използва най-добрите практики и техники.

WCAG 2.1 обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно за хора с увреждания. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

Към момента прогресът ми в това отношение е 82% процента, като се старая да правя подобрения често.