PHP RIA: JQPie

Като съм се разровил да търся информация, спиране нямам. Следващия пакет представлява начин за предоставяне на РНР интерфейс към jQuery.

Какво е jQuery?
jQuery е „библиотека от нов тип“. Тя има за цел да УЛЕСНИ начина на използване на JavaScript в уеб-страниците. Чрез нея много лесно можете да прихващате събития, да използвате Ajax или да използвате готови ефекти.

JQPie
Чрез JQPie, можете да пишете на РНР и да имате тези ефекти, когато имате нужда от тях, без да се налага да пишете нищо друго:

< ?php /** * Test Handler file * * @author Richard Thomas * @version 0.1
* @package pjq
* @subpackage test
* @copyright Copyright © 2007, Richard Thomas
*/

require_once(‘Pjq.php’);

function getarray() {
return array(‘a’ => 1, ‘b’ => 2);
}

function simplehtml($params) {
return ‘Injected HTML’.$params.’‘;
}

function jqueryeffects() {
require_once(‘Pjq_Response.php’);
$responseObject = Pjq_Response::getInstance();
$attribs = array();
$attribs[‘class’] = ‘large’;
$responseObject->attr($attribs);
$responseObject->show();
$responseObject->addClass(‘green’);
$responseObject->Script(‘alert(„Hello“)’);
}

if((isset($_POST) AND sizeof($_POST)) OR (isset($_GET) AND sizeof($_GET))) {
$handler = new Pjq();
$handler->registerCallback(‘getarray’);
$handler->registerCallback(‘simplehtml’);
$handler->registerCallback(‘jqueryeffects’);
$handler->processIncoming();
exit();
}
?>

Можете да разгледате многото примери и информация на сайта на проекта. Лично аз ще му обърна по-голямо внимание, скоро.

Идея: Ако се интересувате от такива технологии, можете да посетите сайта на RIA-BG