Не е лесно

Не е лесно да се намери фирма, която да може да ни направи уеб-сайтовете по нашите специфични изисквания за E 2.0 и за Уеб 2.0 + доста неща.

Ако знаете какво е networking, BPM, Е 2.0, Уеб 2.0 и сте готови да се изправите пред предизвикателството да работите с страшно иновативен екип, моля пишете ми на bshopov@sepbulgaria.com