Бъшо 2

Беля

Бъшо, защо се изака на двора? Кажи !
Нима няма полянки наблизо?
Кой стана свидетел на твойте гооолеми очи,
когато зора пак те напъна.

Ех, куче такова бъгливо,
само правиш беля след беля,
а на двора старата слива,
стана свидетел на твоите дела.