Римейк

Бъшо лае колело,
а отпреде му лайно.
А наляво, а надясно,
Бъшо тресна ново, прясно.