Според U.S. журналист нашата страна не спазва правата на хората. Сравнява ни с Корея.

Докато се мотах из дебрите на Интернета, попаднах на следния цитат:

Of Wolf’s case, Brugmann said, „This is much worse than that. This is an independent journalist in San Francisco who’s doing nothing but his job, and he’s tossed in jail for contempt…Where are we, Bulgaria? Or Korea?“

Вижте цялата статия. Поредното доказателство за ограничеността на американците. Честито!