Дали да има отворени стандарти в администрацията и в много сфери на действие в ЕС?

Вижте за какво става дума и подкпрепете разумния избор. Повече информация по-късно.

Краен срок 15 септември.