Книжки

Днес си поръчах следните книжкi от O’Reilly, който ще ми помогнат в работата:

The Art of Project Management
ISBN: 0596007868

Essential Business Process Modeling
ISBN: 0596008430

Digital Identity
ISBN: 0596008783

Security and Usability
ISBN: 0596008279