BlogDay 2007

Ето и моите няколко блога:

DigitalMoon – Блогът е на една талантлива дизайнерка, която за малко да спечели конкурс само за австралийци :) За мене е удоволствие , че я познавам и ще работихме заедно, макар и за малко.

VaValuuuu – не познавам автора (ката) на блога, но ме радва факта, че се споделя съдържание за свободни идеи. Само така и все повече да има.

Borninchaos – Младеж с бъдеще и с правилна визия за повечето от нещата, а и има да ми дава една бира.

Отново ще се огранича до три, макар, че до края на деня може да изникне и нещо повече …

Не забравяйте да си напишете и вие вашите блогове.

Blog Day 2007

Tag: