Networking събития: Уеб 2.0 в София – Хайде да се свържем.

Какво предстaвлява networking събитието смесено с barcamp проявата? В последно време има много хора и компании, които се интересуват от Уеб 2.0 в най-различни аспекти – от използването му за лични сайтове до огромни корпоративни приложения и като технологии и като принципи.

Целта на това именно събитие е да събере хората на едно място, да ги запознае и да накара по някакъв начин идеите да се развиват. На събирането ще има професионалисти, ще има хора, които инвестират в такива проекти, ще има и такива, които искат да се развиват в тази област, ще има и такива, които няма да искат да се развиват в Уеб 2.0, а просто ще дойдат да гледат и слушат.

Повече – прочетете тук.