Борика умря

Борика „умря“ снощи за 2 часа, благодарение на което нямах начин да си платя или да си изтегля пари. Благодаря Ви ! Добре, че скоро ще има алтернатива.