Журналистическа грешка.

Явно от БТА е съобщено, че от Фондация „Отворени проекти“ ще опитаме да спрем обществената поръчка на МДААР за MS лицензите. Това не е вярно. Вчера от сдружение „Справедливост“ обявиха това си намерение, а представители на ФОП присъстваха на пресконференцията в подкрепа и изразиха позицията на Фондацията за използване на свободен софтуер в администрацията. Някой, ако има идеи как се поправя разнесената грешка, моля, да сподели, тук.