Фалкон

Знаете или незнаете, но скоро MySQL ще се сдобие с нов и много мощен storage engine, който за сега се нарича с кодовото има Falcon известен също и като JSTAR


CREATE TABLE `tester`.`testFalcon` (
`id` TINYINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` CHAR NOT NULL ,
PRIMARY KEY(`id`)
)
ENGINE = JSTAR;

Ще се помъча на първата среща на MySQL потребителската група в София да го представя, поне като идеи , понеже той още е в ‘зоната на здрача’.

MySQL

Aко сте заинтересувани от МySQL, може би ще ви се пие бира. Първата среща на потребителската група е скоро. Елате да се забавляваме заедно и да научим добри новини за MySQL и не само…

Това ще бъде първата от месечните срещи. На другите ще се помъчим да намерим място където да се правят презентации на новите неща в MySQL и да се покажат полезни практики за уеб и за бази данни. Всеки е добре дошъл.

Log в MySQL

Oт версия 5.1.12 логовете в MySQL ще бъдат в базата данни и ще могат да се позват „по заявка“. ето един пример:


mysql > show variables like "%log";
+--------------------------------+-------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------------+-------+
| back_log
| general_log
| innodb_locks_unsafe_for_binlog
| log
| slow_query_log
| sync_binlog
+--------------------------------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

и може да се вика така:

mysql > select * from mysql.general_log;
+---------------------+-----------------------------------------+-----------+
| event_time | user_host | thread_id | server_id | command_type | argument |
+---------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 2006-07-05 17:26:56 | localhost [] | 3 | 0 | Query | select * from mysql.general_log |
+---------------------+-----------------------------------------+-----------+

ако сте с друга версия на сървъра, няма да можете да направите това, освен да изпълните първата заявка, която да ви върне само променливите, които съдържат тази част в себе си. Според мене това си е доста ценно и ше ми е доста полезно в бъдеще.