• Фалкон

  Знаете или незнаете, но скоро MySQL ще се сдобие с нов и много мощен storage engine, който за сега се нарича с кодовото има Falcon известен също и като JSTAR


  CREATE TABLE `tester`.`testFalcon` (
  `id` TINYINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` CHAR NOT NULL ,
  PRIMARY KEY(`id`)
  )
  ENGINE = JSTAR;

  Ще се помъча на първата среща на MySQL потребителската група в София да го представя, поне като идеи , понеже той още е в ‘зоната на здрача’.

 • MySQL

  Aко сте заинтересувани от МySQL, може би ще ви се пие бира. Първата среща на потребителската група е скоро. Елате да се забавляваме заедно и да научим добри новини за MySQL и не само…

  Това ще бъде първата от месечните срещи. На другите ще се помъчим да намерим място където да се правят презентации на новите неща в MySQL и да се покажат полезни практики за уеб и за бази данни. Всеки е добре дошъл.

 • Log в MySQL

  Oт версия 5.1.12 логовете в MySQL ще бъдат в базата данни и ще могат да се позват „по заявка“. ето един пример:


  mysql > show variables like "%log";
  +--------------------------------+-------+
  | Variable_name | Value |
  +--------------------------------+-------+
  | back_log
  | general_log
  | innodb_locks_unsafe_for_binlog
  | log
  | slow_query_log
  | sync_binlog
  +--------------------------------+-------+
  6 rows in set (0.00 sec)

  и може да се вика така:

  mysql > select * from mysql.general_log;
  +---------------------+-----------------------------------------+-----------+
  | event_time | user_host | thread_id | server_id | command_type | argument |
  +---------------------+-----------------------------------------+-----------+
  | 2006-07-05 17:26:56 | localhost [] | 3 | 0 | Query | select * from mysql.general_log |
  +---------------------+-----------------------------------------+-----------+

  ако сте с друга версия на сървъра, няма да можете да направите това, освен да изпълните първата заявка, която да ви върне само променливите, които съдържат тази част в себе си. Според мене това си е доста ценно и ше ми е доста полезно в бъдеще.