Нова книга

Най-новата книга на издателство „Регрес“ излезе днес на пазара. Ето и корицата, която е дело на българка:

От днес до края на годината тя се изпраща безплатно, ако изпратите празен плик с добри пожелания на следния адрес:

София 1000, ул. Аксаков 1

След този срок цената ще е 1146 лева (без ДДС)