Телеком пакета или какво се случи за по-малко от година в ЕП

История

В края на септември Европейския Парламент гласува на първо четене промени в серия от директиви, наречени телеком пакет, а именно:

2002/19/EC (‘the Access Directive’);
2002/20/EC (‘the Authorisation Directive’);
2002/21/EC (‘the Framework Directive’);
2002/22/EC (‘the Universal Service Directive’);
2002/58/EC (‘the Eprivacy Directive’).

Основната идея на тези директиви е да работят за подобряване на услугите в името на гражданите на ЕС, да правят живота им по-лесен и да ги защитават, като въвеждане на номер 112 и възможността за прехвърляне на номер от един оператор на друг,

Част от предложените промени засягат и Интернет като среда и като начин за работа. Много от тях, предвиждат тотално нарушаване на човешките права и на законовите традиции в Европа, като:

* – Забавяне на определени технологии или спирането им изцяло, за да се предотврати “нарушаване на интелектуалните права”, което директно означава нарушаване на неутралитета на мрежата и нарушаване на работата на компаниите работещи с тях, както и на хората ползващи ги ежедневно. Започва се контрол върху технология и върху преносна среда, с идеята че евентуално може да се случи ‘нарушаване на интелектуални права’.
* – Сътрудничеството между доставчиците на Интернет и издателите на съдържание, ще бъде засилено насила, за да може при филтрацията на трафика доставчикът да може да разбере това съдържание ‘законно ли е или не’ и дали може да се разпространи по Интернет.
* – Контрол от страна на доставчиците върху техните клиенти с цел следенето дали съдържанието което се изтегля от потребителя е ‘законно’ или не.
* – Всички потребители на Интернет ще бъдат задължени да поставят шпионски софтуер на компютъра си, които да следи за наличието на ‘незаконно’ съдържание на техните компютри.
* – Ако потребителят има такива ‘нарушения’, освен, че ще бъде преследван законно за действия които не са доказани от съд, но и достъпът му до Интернет ще бъде спрян.
* – Ще изместят преценката кое е законно и кое не от ръцете на правосъдието към кварталния ви доставчик на Интернет и ще смени правния статус на доставчика на Интернет, който за момента е само ‘преносна среда’

Това са само част от предложенията за промени, но те показват най-ясно опасностите за нарушаване на правата и на потребителите, и на бизнеса.

Първото гласуване
По време на първото гласуване ЕП успя да намери златната среда, в това и потребителите да бъдат със защитени права, и издателите на съдържание да бъдат доволни от клаузите в директивите, приемайки 2 предложения, които служат като защитна стена за правата на гражданите в Интернет, а именно:

Изменение 138 (Свенсон), прието от Парламента на пленарното му заседание на 24 септември, предвижда, че „не могат да се налагат каквито и да е ограничения върху основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение от страна на съдебните органи, предимно в съответствие с член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, освен ако обществената сигурност е застрашена; в този случай решението на съдебния орган може да се вземе впоследствие.”

и

Изменение 166 (Боно), което казва “Страните-членове ще осигурят, че всички ограничения на права на потребителите, свързани с достъп до съдържание, услуги и приложения, ако са необходими такива, ще бъдат въведени чрез подходящи мерки и в съгласие с принципите за пропорционалност, ефективност и разубедителност. Мерките няма да затрудняват развитието на информационното общество, защото ще са в съответствие с Директива 2000/31/EC и няма да нарушават основните права на гражданите, включително правото на неприкосновеност и правото на справедлив процес.”

Съвета на Европа
Както знаете, след първо гласуване в ЕП, Съвета трябваше да се произнесе по тази материя и тогава ние написахме едно отворено писмо с което искахме да обърнем внимание на проблема в много страни. На това заседание имаше добри новини и лоши такива. Лошите бяха, именно не подкрепата на горните предложения и не внасянето им за по-нататъшно обсъждане.

Франция
Междувременно Франция, която беше против предложенията още от самото начало и хвърли много усилия да ги спре и да лобира против тях, въведе един закон, който предвиждаше наказателна мярка „Спиране на Интернет до живот“ на провинен в престъпления срещу авторските и сроднитите права. Той беше отхвърлен на втората инстанция – Асамблеята

и така… финалното гласуване
От последното заседание на съвета на 27 ноември, много организации преводохме разговори с депутати и търсихме начин да вкараме тези предложения пак. От тогава насам, се появиха и много добри практики в тази област – като доклада Ламбринидис, които показваха, че ЕП започва да мисли в друга насока, а не в първоначалната за ограничаване на правата на хората в името на бизнес интереси.
Оказа се обаче, че е много трудно да се постигне това. В последните моменти временно се загуби подкрепата на групата на Зелените в ЕП, поради факта, че всички са в изборна кампания, но в крайна сметка с много хватки и от двете страни победата се очерта.

Всичко се решаваше в ЕП. А знаем какво ще се случи у нас, ако закона развърже ръцете на хората, които искат да подслушват Интернет – вече го видяхме в ЗЕС и петте опита за поправката му. Сега в този пакет, нещата са много по-страшни. Тук СТАВА ДУМА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА, а не само за трафичните данни.

Краят и началото
Защитната клауза се прие:
гласуването

Разбира се, работата предстои от тук нататък. Сега отново следва Съвета, след това местното законодателство и т.н

Какво можете да направите за да защитите правата си?
Можете да се включите в „Електронна граница“ по много начини и да помагате със знанията и уменията си. Можете да се запознаете и с част от Интернет правта си, едното от което е , че ИМАТЕ ПРАВО ДА НЕ МЪЛЧИТЕ

3 мнения за “Телеком пакета или какво се случи за по-малко от година в ЕП

Оставете ми коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.