IDG- България не спазват условията на Creative Commons лиценз?

Сигурен съм, че е недоразумение, но все пак аз ще си го блогна.

Става дума за използване на съдържание ето тук: http://allnews.idg.bg/?call=USE~cache;&newsid=2208061 , без да е посочен автора и съдържанието на лиценза, а именно:

#Признание. Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).

# За всяко повторно използване или дистрибуция, вие трябва ясно за останалите да посочите лицензионните условия на произведението.

A и отдолу под свободното съдържание седи : ‘Авторски права © 1997 – 2006 г.’

Хинт: Към софтуера, които визуализира съдържанието на кеш-а, сложете и лиценза. Лесно е :)

Промяна: Благодаря за бързата реакция, проблемът беше оправен.