Сайта на УебТех 2007 живна

Сложихме малко информация, а скоро ще има и още :) Най-голямата нужда разбира се е от спонсори :)