Мексико, оле (олеле)

Ето част от изискванията, ако искате да посетите Мексико

– попълнен формуляр за лични данни; валиден паспорт мин. 6 месеца след датата на завръщане, копие на визи и печати от вече посетени страни от други паспорти, 4 снимки, служебна бележка с позиция, заплата и от колко време работи на това място, банкова референция за актуална банкова сметка и наличност на ок. 5 000 евро по нея. Документите следва да са преведени на испански или английски език.

Е вече не ми се ходи.