Да си припомним … Инициатива “Шльокавица”

Изглежда, че твърде много хора се дразним от зле форматирани писма в електронната си поща, със сбъркано кодиране или нарочно написани на някаква странна комбинация от латински букви и арабски цифри (методиевица, мейлица, чатица и т.н.). Затова решихме да започнем инициатива против този кошмар, който единодушно нарекохме шльокавица (Никола Антонов пръв употреби това название в един пощенски списък).

Абсурдно е в свят, наблъскан с високи технологии, средностатистически потребители да не могат да изпратят едно обикновено писмо на нормална кирилица.

Най-страшно е когато се получават такива писма от държавни институции, ИТ-компании или експерти!

Единствените причини, които намираме за основателни, са незнание или мързел, защото технически или технологични пречки няма, и докато първият проблем се решава със заплащане на компетентен специалист, то за втория няма никакво оправдание.

Повече, тук