Награда за проект свързан със Свободния софтуер.

Ако сте направили нещо интересно, свързано по някакъв начин със свободен софтуер или софтуер с отворен код, което мислите, че заслужава да получи награда, можете да продължите да четете тук..

Категориите в които можете да кандидатствате са 5:

  Сигурност
  Игри/Мултимедия
  Обучение
  Научен софтуер
  Софтуер за обществения сектор
  Корпоративен софтуер

Наградите са
1-во място: 3000 Е
2-ро място: 1000 Е
3-то място: 500 Е

и поредица от материални награди включително и лаптоп.

Участвайте:
Trophees du Libre