Трябват действия: Подкрепете отворените стандарти в цяла Европа !

На 29 юни 2007 агенцията на Европейската комисия IDABC публикува доклад за договора, сключен с фирма Гартнър, чрез който се поставя началото на преработката на Работната рамка за европейско сътрудничество и Ръководствата за архитектура (European Interoperability Framework (EIF) and the Architecture Guidelines (AG) .

Първата версия на този така важен документ е публикувана през 2004 и в нея се набляга на необходимостта от подкрепа на отворените стандарти и използването на xml за обмен на данни, както между административните институции, така и между гражданите в Европа. По този начин много държави подкрепят и използват отворени стандарти.

Новият доклад EIF v2.0 by Gartner представлява заплаха за този процес.

Тази втора версия, която все още не е приета от Европейската комисия или от страните-членки, но може много скоро да дойде на дневен ред, има за цел да актуализира първата версия на Работната рамка, но за разлика от нея застрашава добрите процеси на по-отворени стандарти, които от дълго време са приоритет на IDABC.

Можете да прочетете цялата петиция от тук.