Конкурс за дизайн – част 3: Крайния резултат

СЕП България АД е системен оператор от ново поколение, чиято цел е да създаде национална инфраструктура за извършване на електронни разплащания чрез мобилните телефони. През юли 2007 г. СЕП организира конкурс за на корпоративен дизайн, чиято цел беше изработката на корпоративния облик на компанията от хората, които ще използват услугите й.На 20 септември СЕП България награди победителите от конкурса, в който участваха уеб-агенции и фрилансери от цялата страна. Чрез гласуване бяха определени 3-ма победители, които се бориха за наградния фонд от 1750лв. и ангажименти за бъдещи проекти.

Наградените:

Трето място за Flowdes (Николай Колев)- ясна, семпла концепция и придържане към стандартите на Web 2.0. Креативност и разработване на различни концепции.

Второ място за Sami (Елка Парушева)– по-разчупен и смел дизайн, за идеята с гълъба – символ на комуникация, за свежите цветове.

Първо място DigitalMoon (Вероника Христова), която впечатли с дизайн, създаващ усещане за лекота и пространство, придържа се към изискването корпоративния сайт да е по-строг и изчистен като на сериозна и голяма компания каквато е СЕП България.

СЕП България (Система за Електронни Плащания) е в очакване да й бъде издаден лиценз от БНБ за да стартира първата в България система за мобилни разплащания. Новата система за мобилни разплащания ще предоставя на бизнес и крайни клиенти нов, удобен и сигурен начин за разплащане и пазаруване.