Как се мигрира от Fedora 7 към Fedora 8 с yum

# yum clean all
# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/8/Fedora/i386/os/
Packages/fedora-release-8-3.noarch.rpm
# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/8/Fedora/i386/os/
Packages/fedora-release-notes-8.0.0-3.noarch.rpm
# yum update

Според една снощна новина livna вече се е осъвременила и тя, както и freshrpms, така, че не трябва да има проблеми с тях

Аз го направих и работи.