Отново за МДААР

Ето, тук, можете да слушате и да четете пресконференцията на МДААР за новите 60 000 лиценза на Windows:

Част първа
Част втора