Как да синхронизираме данни между Nokia и Fedora.

Ето един начин, който е тестван на Fedora 7/8 и Nokia N95. Сигурен съм, че ще работи и на други подобни комбинации.Какво ни трябва:
1. MultiSync – http://www.multisync.org
2. Нокия с BlueTooth (или с USB кабел)

Пускате MultiSync. Неговата цел е да създаде двойки (или повече) участници, които да си разменят данни.
Аз искам да синхронизирам книгата с адреси на моя лаптоп и на телефона си.

  • Добавяме нова група, към която можем да добавяме различни програми и устройства
  • Добавяме към тази група (с натискането на бутона Edit) телефона.

sync4.pngТой се води syncml-obex-push обект. Можете да го изберете от списъка. В полето за рекакция, трябва да въведете данните за телефона си.

sync2.png

Ето и пример. Налага се само да промените Mac адреса си и начина за връзка с телефона, ако използвате USB вместо bluetooth. Не променяйте друго.

<?xml version=“1.0″?>
<config>
<!– (Only for blue) The bluetooth address if the bluetooth mode is selected –>
<bluetooth_address>Mac адрес</bluetooth_address>

<!– (Only for blue) The bluetooth channel to use (usualy the 11) [x] –>
<bluetooth_channel>10</bluetooth_channel>

<!– (Only for USB) The usb interface number of the SYNCML-SYNC target. use syncml-obex-client -u (as root!) to find it. –>
<interface>0</interface>

<!– The string that the plugin will use to identify itself. Some devices need a special string here. –>
<identifier>PC Suite</identifier>

<!– The syncml version to use: 0 for 1.0, 1 for 1.1 and 2 for 1.2 –>
<version>1</version>

<!– if the plugin should use wbxml –>
<wbxml>1</wbxml>

<!– The username to use. Leave empty to not require a username –>
<username></username>

<!– the password for the username –>
<password></password>

<!– sets the connection type to use. 5 means obex over usb, 2 means obex over bluetooth –>
<type>2</type>

<!– If wbxml is enabled, defines wether the wbxml should use string tables –>
<usestringtable>1</usestringtable>

<!– Never send ADD command, but send REPLACE (not needed normally) –>
<onlyreplace>0</onlyreplace>

<!– Sets the maximum allowed size in bytes of incoming messages (some device need this option set). Example: 10000 –>
<recvLimit>10000</recvLimit>

<maxObjSize>0</maxObjSize>

<!– The name of the contacts db. Must be the same as the phones sends –>
<contact_db>Contacts</contact_db>

<!– The name of the calendar db. Must be the same as the phones sends –>
<calendar_db>Calendar</calendar_db>

<!– The name of the note db. Must be the same as the phones sends –>
<note_db>Notes</note_db>
</config>

sync3.png

След това трябва да изберем с какво ще синхронизираме телефона. Въвеждаме нов обект.
Тук аз предпочитам да работа с evolution и избирам evo2-sync. Няма нужда от настройки.

Вече сме конфигурирали клиента и можем смело да натиснем бутона за синхронизация.

sync5.png

Готово :)

Ако имате проблеми, пишете ми.