Пишете на омбудсмана

Аз като гражданин не искам да дам от моя джоб 1140 лева за Windows. Считам, че държавата в лицето на МДААР и на Никoлай Василев се опитва да ме излъже и по закона за Омбудсмана, аз имам прави на Жалба, Вие също.

Чл. 19. (1) Омбудсманът:
1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги;
2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;

Можете да подадете жалба по електронен път от тук. или:

– Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 155;
– По пощата на адрес София 1000, ул. “Г. С. Раковски” № 155;
– По телефона на номер 02/8106 955 или 02/9809 510;
– По факса на номер 02/8106 963;
– По електронната поща на адрес: priemna@ombudsman.bg

Ако не ви харесва да ви лъжат, действайте по някакъв начин. Пишете в блога си, пишете до пресата, оплаквайте се, жалвайте се, съдете. А, ако искате да ви лъжат … вие си знаете.