Какво е OpenOffice

OpenOffice.org е многоплатформен и многоезичен офис-пакет и проект с отворен код. Съвместим с други значими офис-пакети този продукт е свободен за изтегляне, използване и разпространение.

Той включва в себе си следните основни компоненти:

WRITER

WRITER притежава всичко, което бихте очаквали от съвременна пълнофункционална програма за текстообработка или настолна издателска дейност.

Тя е достатъчно проста, за да нахвърляте набързо някоя бележка, но и достатъчно мощна, за да създадете цяла книга със съдържание, диаграми, азбучни указатели и т.н. Можете да се съсредоточите върху същината на посланието си, а WRITER ще осигури добрия му външен вид.

Помощниците ви спестяват рутинните действия по изготвяне на стандартни документи като писма, факсове, списъци с дневен ред и протоколи от събрания, както и улесняват трудоемки задачи като разпращането на циркулярни писма. Рзабира се, можете да създавате ваши собствени шаблони за документи.

Прозорецът Стилове и формати ви предоставя лесен достъп до мощните възможности на форматиращите стилове.

Улавяйте печатните грешки в движение чрез речника за автокорекция, който може да проверява правописа, докато пишете.

Спестете си усилия при писане с автодовършването, което предлага често използвани думи и фрази, довършвайки това, което пишете.

Автоформатирането форматира докато пишете, освобождавайки вниманието ви, за да можете да се съсредоточите върху съдържанието на текста.

Текстовите рамки и свързването ви дават възможност да изпълнявате задачи от настолната издателска дейност за изготвяне на информационни бюлетини, брошури и други, оформени точно по начина, който желаете.

Направете дългите и сложни документи по-полезни, като включите в тях съдържания, азбучни указатели на термините, библиографски справки, илюстрации, таблици и други обекти.

Изпращайте документи по електронната поща – WRITER предоставя пряка връзка със софтуера за е-поща.

Направете документите си свободно достъпни чрез възможността на WRITER за експортиране за Уеб или ги публикувайте във формат PDF, за да сте сигурни, че читателите ще видят точно това, което сте написали.

Съхранявайте документите си във формата OpenDocument – новия международен стандарт за офис документи. Използвайки този базиран върху XML формат, вие не се обвързвате с WRITER. Документите са достъпни чрез всяка програма, съвместима с OpenDocument.

Разбира се, WRITER може да чете всичките ви съществуващи документи от Microsoft Word, както и да записва резултатите от работата ви във формата на Microsoft Word, за да можете да ги изпращате на хора, все още обвързани към продуктите на Microsoft.

CALC

Многоцелева електронна таблица

CALC е програмата за електронни таблици, която винаги сте желали. Начинаещите я намират за интуитивна и лесна за научаване, а тези, които се занимават професионално с анализ на данни и изчисления, ще оценят широкия набор от усъвършенствани функции.

Обобщаващите таблици са мощно средство, с което можете лесно да извлечете “суровите” данни от корпоративна база от данни и да ги съпоставяте и обобщавате, за да се превърнат в полезна информация.

Формулите на естествен език ви позволяват да задавате изчисления с думи, например (”продажби – разходи”).

Бутонът за интелигентно сумиране автоматично вмъква функция за сумиране или междинна сума в зависимост от контекста.

Помощниците ви водят през избирането и използването на широк набор от усъвършенствани функции за електронни таблици.

Прозорецът Стилове и формати улеснява прилагането на гъвкави възможности за форматиране на клетки, включително произволно завъртане на съдържанието, шаблони, фонове, кантове и много други. Станете експерти по електронните таблици с помощта на шаблоните с вградени функции, които ви позволяват да се съсредоточите върху истинската си работа.

Диспечерът на сценарии позволява извършване на анализи от типа “Какво, ако…” с натискане на един бутон – например можете да сравните доходността при високи, средни и ниски прогнозирани продажби.

Можете да скривате или визуализирате графични оформления с едно щракване с мишката – използвайте подразбираните настройки на CALC или добавете свои.

Съхранявайте документите си във формата OpenDocument – новия международен стандарт за офис документи. Използвайки този базиран върху XML формат, вие не се обвързвате с CALC. Документите са достъпни чрез всяка програма, съвместима с OpenDocument.

Разбира се, можете да ползвате съществуващите си електронни таблици от Microsoft Excel, както и да записвате документи във формата на Excel, за да ги изпращате на хора, които все още са обвързани с продуктите на Microsoft products. Ако на получателите са нужни само крайните резултати, използвайте формата PDF – няма нужда от закупуване на допълнителен софтуер.

Impress

IMPRESS е прекрасен инструмент за създаване на ефективни мултимедийни презентации. Вашите презентации ще изпъкват с двумерните и тримерни графики, специалните ефекти, анимацията и ефектните средства за рисуване.

Макетните страници опростяват подготвянето на вашите материали.

Поддържа се пълен набор от изгледи: Рисуване, План, Кадри, Бележки и Листовки, за удовлетворяване на всички изисквания на водещия презентацията и аудиторията й, заедно възможност за многопанелен изглед, който улеснява достъпа до всички инструменти.

IMPRESS разполага с пълен спектър от лесни за използване средства за рисуване и чертане на диаграми, с които да украсявате презентациите си.

Подредете най-често използваните инструменти за рисуване по края на екрана, готови за достъп само с едно щракване.

Анимираните преходи и ефектите вдъхват живот на презентациите ви. Модулът Fontwork създава ефектни двумерни и тримерни изображения от текст. Можете да създавате реалистични тримерни изображения с удивителна бързина и лекота.

Съхранявайте документите си във формата OpenDocument – новия международен стандарт за офис документи. Използвайки този базиран върху XML формат, вие не се обвързвате с IMPRESS. Документите са достъпни чрез всяка програма, съвместима с OpenDocument.

Разбира се, можете да ползвате старите си презентации от Microsoft PowerPoint, както и да записвате във формата на PowerPoint, за да изпращате презентации на хора, все още обвързани с продуктите на Microsoft. Също така можете да използвате вградената възможност на IMPRESS да записва презентациите ви на Flash (.swf).

DRAW

Рисувайте! Независимо дали става дума за бърза скица или сложен план, DRAW ви предоставя средствата да общувате чрез графики и диаграми.

Подредете най-често използваните от вас инструменти по краищата на екрана, готови за достъп с едно щракване на мишката.

Прозорецът Стилове и форматиране ви позволява мигновен достъп до графичните стилове.

Можете да работите свободно с обектите, да ги въртите в две или три измерения. С тримерния контролер имате на разположение сфери, пръстени, кубове и други геометрични тела.

Налице са удобни операции за подреждане на обекти: групиране, разгрупиране, прегрупиране и редактиране на групирани обекти. Усъвършенстваният механизъм за рендиране ви позволява да създавате фотореалистични изображения с ваши собствени текстури, осветление, прозрачност, перспектива и т.н.

Интелигентните съединителни линии силно улесняват чертането на блоксхеми, схеми на организации и мрежи и др. Дефинирайте свои собствени “точки за съединяване”, към които да се “долепват” съединителните линии.

Размерните линии автоматично изчисляват и визуализират линейни размери, докато чертаете.

Можете да ползвате готовите изображения от галерията или да я допълвате с ваши собствени графики.

Съхранявайте графиките си във формата OpenDocument – новия международен стандарт за офис документи. Използвайки този базиран върху XML формат, вие не се обвързвате с DRAW. Документите са достъпни чрез всяка програма, съвместима с OpenDocument.

Можете да импортирате графики от всички често използвани формати (включително BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF и WMF).

BASE

BASE ви позволява да манипулирате с данни в базите от данни от самата среда на OpenOffice.org. Можете да създавате и променяте таблици, формуляри, заявки и отчети, като ползвате както ваша собствена база от данни, така и собствената вградена в BASE система HSQL. Работейки с BASE, можете да избирате между помощниците, изгледите за проектиране и изгледите за SQL, съответно за начинаещи, средно напреднали и напреднали потребители.
Поддръжане на данните

С BASE можете:

 • да създавате нови таблици за данните си и да ги променяте, когато е нужно;
 • да поддържате индекси на таблиците, за да ускорите достъпа до данните;
 • да разглеждате таблиците в режим на редактиране и да добавяте, променяте и изтривате записи;
 • да ползвате помощника за справки, за да изготвяте ефектни справки въз основа на данните;
 • да ползвате помощника за формуляри, за да създавате “мигновени” приложения за бази от данни.

Използване на данните

С BASE можете не само да разглеждате данните си, но също така:

 • да сортирате по една или няколко колони;
 • да разглеждате подмножества от данните чрез прости (с едно щракване) и сложни (с логическа заявка) филтри;
 • да създавате мощни заявки за визуализиране на данните по нови начини, включително обобщения и изгледи с много таблици;
 • да изготвяте справки в най-различни формати с помощника за справки

BASE включва пълна версия на системата за управление на бази от данни HSQL, която съхранява данните в XML файлове. Тя може също така да осъществява пряк достъп до файлове на dBASE за по-прости задачи, свързани с бази от данни.

За по-сложни задачи BASE разполага с вградена поддръжка за много от разпространените СУБД (Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL), както и за произволни бази от данни чрез стандартнте драйвери за ODBC и JDBC. BASE поддържа и съвместими с LDAP адресни бележници, както и често ползвани формати като тези на Microsoft Outlook, Microsoft Windows и Mozilla.

MATH

MATH е компонентът на OpenOffice.org за математически формули. Най-често се използва като редактор на формули в текстови документи, но може да се ползва и с други типове документи, както и самостоятелно. Когато ползвате MATH в WRITER, формулата се обработва като обект вътре в текстовия документ. По същия начин можете да вмъквате математически изрази и в други програми на OpenOffice.org, например Calc и Impres

В MATH има три основни начина за въвеждане на формула:

 • въвеждане на код в редактора на формули;
 • щракване с десния бутон в редактора и избиране на символ от контекстното меню;
 • избиране на символ от кутията с инструменти Избор.

Научете повече и свалете безплатно офис-пакета на български или друг език от тук.

Оставете ми коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.