Upgrade Fedora Core 4 към Fedora core 5 (с 5 стъпки)

Aко все още се със старата федора, ето как можете да започнете upgrade на системата си.

1. Направете update на ядрото

#yum install kernel

2.Уверете се, че се всичко е минало коректно и изтрийте старите версии на ядрото:

#yum remove kernel-2.6.14*

3. Изтеглете и инсталирайте този пакет – fedora-release от едно от огледалните сървъри на Fedora.

Пример:

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/5/i386/os/Fedora/RPMS/
fedora-release-5-5.noarch.rpm

4. Upgrade до Fedora Core 5.

# yum -y upgrade

5. След промяната, изпълнете тази команда за да настроите selinux:

# /sbin/fixfiles relabel