Upgrade Fedora Core 5 до Fedora core 6

1. Изпълнете следната команда:

#yum clean all

2.Изтеглете и инсталирайте тези файлове, които съдържат информация за новите пакети

#rpm -Uhv http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/6/i386/os/Fedora/RPMS/
fedora-release-6-4.noarch.rpm
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/6/i386/os/Fedora/RPMS/
fedora-release-notes-6-3.noarch.rpm

3. Изпълнете update

#yum -y update

Заб. Ще имате нужда от около 900 МБ за да може да мине промяната на версиите.